Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Projekt Izdelava strategije revitalizacije judovske mrliške vežice v Rožni Dolini

Avtor članka: Jani Rijavec  (iz številke 1, oktober 2017)

Med junijem in oktobrom 2017 je pod okriljem Univerze v Novi Gorici potekal projekt z imenom Izdelava strategije revitalizacije judovske mrliške vežice v Rožni Dolini. Oblikovana je bila interdisciplinarna skupina desetih študentov, ki so jih vodili in usmerjali trije pedagoški mentorji – doc. dr. Željko Oset, prof. dr. Katja Mihurko Poniž in doc. dr. Armand Faganel, pa tudi dve strokovni mentorici – Evelin Bizjak in Irena Tul. Študentje smo bili razdeljeni v tri skupine, in sicer glede na področja, ki jih študiramo. Vsaka skupina je imela nalogo k projektu doprinesti določene elemente s svojega področja raziskovanja, med seboj pa so se skupine usklajevale z rednimi sestanki vseh udeleženih in s pomočjo aplikacije Basecamp. Cilja projekta sta bila priprava strategije revitalizacije judovske mrliške vežice v Rožni Dolini in vzpostavitev priložnostne razstave na to temo v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica. Glavni namen projekta pa je bil, da se študentje seznanimo s projektnim delom in skozi projekt pridobimo izkušnje, ki jih bomo kasneje potrebovali na svojih poklicnih poteh.

Slika

Goriška sinagoga (Foto: Željko Oset)