Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Turistična pot slovenske osamosvojitve na Goriškem

Avtorja članka: Martin Batagelj in Anika Velišček  (iz številke 1, oktober 2017)

V okviru projekta Turistična pot slovenske osamosvojitve na Goriškem, ki je potekal v okviru sheme Po kreativni poti do znanja, smo člani projektne skupine analizirali dogodke v procesu osamosvojitve Slovenije, pripravili načrt za turistično pot in tržno analizo take poti. Projekt je potekal od februarja do junija 2017. Pri projektu smo sodelovali študenti Fakultete za humanistiko in Poslovno-tehniške fakultete: Martin Batagelj, Lara Brankovič, Desmina Doneva, Nik Obid, Tjaša Petrič, Anika Velišček in Darjan Volk. Vodja projekta in pedagoški mentor je bil doc. dr. Željko Oset, delovna mentorica Evelin Bizjak in pedagoška mentorica Veronika Piccinini. Sodelujoči smo se udeležili dveh delovnih srečanj (ogled Nove Gorice in obisk različnih ustanov v Ljubljani: Arhiv RTV Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Arhiv Republike Slovenije …). Študenti smo pripravili analizo dogodkov ob slovenski osamosvojitvi, podatke smo pridobili iz različnih virov. Dogodke smo vključili v načrt za mozaično turistično pot, ki poteka od Solkana do Cerja. Pot smo sooblikovali z učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol na Goriškem ter širšo javnostjo, ki so s sodelovanjem v anketi pokazali interes za obisk takšne poti in nam nakazali, kakšne dejavnosti in zanimivosti želijo videti in spoznati. 22. junija smo projekt zaključili s postavitvijo šopka na obeležje ob dogodkih slovenske osamosvojitve v Rožni Dolini ter predstavitvijo dejavnosti in rezultatov dela, ki so predstavljeni v elaboratu.

Slika

Študentje in sodelujoči pri projektu pri polaganju šopka na obeležje, od leve proti desni: Željko Oset, Veronika Piccinini, Anika Velišček, Evelin Bizjak, Lara Brankovič, Tjaša Petrič, Nik Obid, Martin Batagelj (Foto: Katja Mihurko Poniž)

Slika

Plošča obeležja spominov na dogodke ob slovenski osamosvojitvi (Foto: Željko Oset)