Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Ekskurzija v Špeter

Avtorica članka: Lionella Costantini  (iz številke 1, oktober 2017)

V sredo, 7. decembra 2016, smo se študentje in profesorji Fakultete za humanistiko odpravili na enodnevno ekskurzijo v Špeter. To je majhno mestece, ki se nahaja v Italiji, in sicer na meji s Slovenijo. Prav zato je to območje dvojezično. V Špetru poleg Italijanov živi tudi slovenska manjšina. Prebivalci so ohranili slovensko narečje in s tem tudi slovenski jezik. Tudi v šolah se učijo obeh jezikov, italijanščine in slovenščine. Obiskali smo Državno večstopenjsko šolo s slovensko-italijanskim učnim jezikom v Špetru. Tam sta nam nekdanja in sedanja ravnateljica, Živa Gruden in Sonja Klanjšček, razložili, kako poteka pouk. Otroci se učijo nekaj predmetov v italijanščini in nekaj predmetov v slovenščini, tako da postanejo popolnoma dvojezični in poleg tega spoznajo dve kulturi. Dvojezične šole obstajajo tudi v Gorici, Trstu, Vidmu in drugih manjših vaseh Furlanije - Julijske Krajine. Poleg dvojezične šole smo si ogledali tudi krajinski in pripovedni muzej SMO (Slovensko multimedialno okno – Finestra multimediale slovena), ki se nahaja v Špetru. Muzej si lahko ogledajo vsi, ki želijo kaj izvedeti o slovenski manjšini v Italiji. Muzej je interaktiven, v njem smo si ogledali razne videe, poslušali slovensko glasbo ... Nazadnje pa smo se preselili v veliko dvorano muzeja, kjer je potekala predstavitev nove številke revije Jezik in slovstvo. Sledil je bogat kulturno-umetniški program, kjer so nastopajoči prebirali poezijo v rezijskem narečju, ki ga govorijo v Špetru. Izlet je bil zanimiv in poučen. Študentje smo imeli lepo priložnost, da smo se bolje spoznali in sklenili nova prijateljstva.

Slika

Krajinski in pripovedni muzej SMO (Foto: Željko Oset)

Slika

Predstavitev nove številke revije Jezik in slovstvo (Foto: Željko Oset)