Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Mesto izobraženk

Avtorica članka: Lionella Costantini  (iz številke 2, april 2018)

Konec leta 2017 je izšla študentska publikacija Nova Gorica – mesto izobražen(s)k. Nastala je iz intervjujev, ki smo jih pripravili pri predmetu Spol v dobi moderne (nosilka predmeta je prof. dr. Katja Mihurko Poniž). Pri izdelavi publikacije smo sodelovali študentje 2. in 3. letnika Slovenistike ter 1., 2. in 3. letnika Kulturne zgodovine: Vesna Bajc, Martin Batagelj, Lionella Costantini, Sabina Hočevar, Kris Jogan, Manca Koren, Tjaša Lipušček, Neža Maffi, Nik Obid, Tjaša Petrič, Katjuša Uršič, Heidi Vrčon in Zala Zbičajnik.

Ob 70. obletnici obstoja Nove Gorice smo ustno intervjuvali novogoriške izobraženke, ženske, ki so v času socializma živele in se v poklicnem življenju uveljavile v Novi Gorici. To so: Ljerka Finžgar, Savina Franko, Nada Gortnar Gorjan, Bojana Kompare, mag. Darinka Kozinc, mag. Inga Miklavčič-Brezigar, Marica Nakrst, Alenka Saksida, Jolanda Slokar, Darinka Svoljšak, Vida Škrlj, Tatjana Vončina. Njihove zgodbe smo primerjali z zgodbo predstavnico mlajše generacije Ano Zavrtanik Ugrin. Vsak študent je intervju posnel ter ga nato prepisal in preoblikoval v zgodbo. Iz tega je nastala publikacija, ki jo je finančno podprla Ustanova Igor Grdina. Vse zbrane zgodbe so zelo zanimive, saj govorijo o nastanku mesta, o prednostih in slabostih, ki so jih intervjuvanke imele v tistem času, o odnosu med moškimi in ženskami (koliko je pri hišnih opravilih pomagal mož, koliko se je ukvarjal z otroki, ali sta bila mož in žena enakopravna) ... Iz teh intervjujev smo izvedeli veliko zanimivih informacij.

Vsem intervjuvankam se zahvaljujemo za njihova pričevanja in pomoč. Tega dogodka se bomo z veseljem spominjali.

Slika

Publikacija Mesto izobražen(s)k (Foto: Mateja Konič)