Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Projekt EDUKA2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja

Avtorica članka: Ana Cukjati  (iz številke 2, april 2018)

Univerza v Novi Gorici sodeluje pri projektu EDUKA2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki se osredotoča na furlansko in slovensko manjšino v Italiji ter italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem. Cilj projekta je »krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov.«

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut v Italiji, pri projektu pa poleg Univerze v Novi Gorici sodelujejo tudi Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Furlansko filološko društvo in Inštitut za narodnostna vprašanja. Z Univerze v Novi Gorici pri projektu sodelujejo doc. dr. Ana Toroš, prof. dr. Aleš Vaupotič in prof. dr. Katja Mihurko Poniž, študentke programa Slovenistika I. stopnja Fakultete za humanistiko Lionella Costantini, Adrijana Berlot, Mateja Konič in Anika Velišček, študentka Pedagoškega študijskega programa Slovenistika II. stopnja Fakultete za humanistiko Ana Cukjati ter študentki programa Humanistika III. stopnja Fakultete za podiplomski študij Elisabetta Gustini in Maruša Mugerli Lavrenčič.

Slika

Nekaj sodelujočih pri projektu EDUKA2, od leve proti desni: Ales Vaupotič, Ana Toroš, Marusa Mugerli Lavrenčič, Ana Cukjati, Anika Velišček, Lionella Costantini (Foto: Mateja Konič)