Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Zapis znaka &

Avtor članka: Anej Žagar  (iz številke 3, december 2018)

Vprašanje: Večkrat naletim na dilemo, kako zapisati znak &, ko se ga zapiše med priimkoma dveh avtorjev – stično ali nestično? Kako pa se napiše imeni podjetij C&A in H&M?

Odgovor:

V Slovenskem pravopisu iz leta 2001 (v nadaljevanju SP 2001) so v poglavju Nauk o pisnih znamenjih obravnavani znaki za odstotke, promile in denarne enote ter znak &, ki pomeni 'in' ali 'et'. Po SP 2001 znake takšnega tipa pišemo nestično, vendar gre pri vašem vprašanju tudi za to, kako znak & uporabljajo sama podjetja, saj lahko del imena podjetja (t. i. fantazijski del imena podjetja) izbirajo ne glede na to, kaj pravi SP 2001; predpisan je le zapis vrste podjetja (npr. d. d., d. o. o., s. p.), ne pa imena. Ko posameznik zapisuje ime določenega podjetja, navadno sledi zapisu, ki ga uporablja podjetje samo.

Pri pregledu spletnih strani http://www.hm.com/si/ in http://www.c-and-a.com/si/sl/corporate/podjetje/ ugotavljam, da podjetji, o katerih sprašujete, znak & dosledno uporabljata stično, torej C&A in H&M, a lahko temo vašega vprašanja obravnavamo z več zornih kotov.

Oba izraza, C&A in H&M, lahko dojemamo kot eno besedo, ne pa kot zvezi dveh besed, ki ju tudi posebej sklanjamo (v našem mestu ni C-ja in A-ja ter v našem mestu ni H-ja in M-ja). To pomeni, da ju sklanjamo kot C&A-ja (v našem mestu ni C&A-ja; izgovarjava: [ceendaja/cǝinaja]) oz. H&M-a (v našem mestu ni H&M-a; izgovarjava [haendema/hǝinmǝja]). Če pa H&M beremo kot Hennes & Mauritz (to sta ustanovitelja te znamke oblačil), potem lahko sklanjamo obe besedi (Hennesa in Mauritza ni tukaj). V tem primeru ima znak & enako vlogo kot v primeru H-ja in M-ja, torej lahko niz znakov H&M pišemo tudi nestično. Enak primer je tudi C&A – C in A sta začetnici imen ustanoviteljev podjetja, in sicer Clemensa in Augusta. Iz tega lahko sledi, da ko gre za zapis dveh avtorjev ali dveh znakov, ki ju beremo kot besedi (C-ja in A-ja ter H-ja in M-ja), zasledimo nestično rabo znaka &, ko pa gre za branje niza kot ene besede (C&A-ja ter H&M-ja), je raba znaka & stična.

Pregledal sem tudi korpuse (korpus je obsežna zbirka besedil v naravnem jeziku, zajetih v določenem obdobju iz različnih medijev, kot so internet, časopisi, revije ipd.), da bi ugotovil dejansko rabo omenjenih imen podjetij. Pregledal sem stično in nestično rabo znaka & v primerih H&M in C&A ter ugotovil, da se znak & v rabi ne pojavlja samo v eni obliki – ali stični ali nestični. Eden od primerov nestične oblike je: »Od prvih treh znamk na lestvici je v Sloveniji le H & M, sicer pa so pri nas poleg njega na voljo še Marks & Spencer, Zara, Lidl, C & A in Mango« (Finance 2008). Eden od primerov stične oblike pa je: »H&M bi lahko pomagal vzgajati generacijo šik babic (no, ne nujno H&M, ta mi je le prvi padel na pamet)« (siol.net). Zasledimo torej tako stično kot tudi nestično rabo znaka &.

Če pa pogledamo rabo znaka &, ko ta stoji med priimkoma dveh avtorjev oz. dvema lastnima imenoma (npr. Hennes & Mauritz), v korpusu zasledimo nestičen zapis. Sledi nekaj primerov:

- »Miksanje živih in neživih je že star štos: kdaj že sta Tom & Jerry srečala Genea Kellyja? Kaj je počel Woody Allen v Zeligu, veste« (Mladina 2003).

- »Modno podjetje Hennes & Mauritz, ki ga bolje poznamo po kratici H & M, je s poslovnimi rezultati zadnjega četrtletja razočaralo analitike« (rtvslo.si 2010).

- »Na družabnem srečanju po slovesnosti bosta za dobro razpoloženje skrbeli skupini Kosobrin in Korado & Brendi« (Delo 2002).

Primere, ki obravnavajo znak & med priimkoma dveh avtorjev, lahko najdemo tudi v znanstvenih člankih. Navajam tri pare jezikoslovcev, ki znak & med svojimi priimki uporabljajo nestično: Aronoff & Fuderman, Haspelmath & Sims in Marušič & Žaucer.

Pregledano gradivo kaže, da pisci ne sledijo samo eni od oblik, torej stični ali nestični obliki, in je tako uporaba odvisna od konteksta oz. posameznikovega dojemanja znaka &: ali niz znakov (npr. H&M) bere kot eno besedo ali kot skupek dveh imen z veznikom in, ki ga nadomešča znak &.

LITERATURA

Pogačnik, Aleš (ur.). 2008. Slovar slovenskega knjižnega jezika: priročni ponatis v petnajstih knjigah. Ljubljana: DZS.

Toporišič, Jože s sod. 2001. Slovenski pravopis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.