Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Naj dela Ivana Cankarja po našem izboru

(iz številke 2, april 2018)

Naj dela Ivana Cankarja po našem izboru

Tudi študentke Slovenistike imajo svoja naj Cankarjeva besedila. Preberite, katera in zakaj.

Lara Brankovič

Hlapci. Drama, ki je še danes aktualna in odpira oči tistim, ki nočejo gledati proti oblasti. Delo, ki razkriva hlapčevske, pokorne ljudi, ki se obračajo, kot piha veter, in zatirajo drugače misleče naprednjake. Izpod Cankarjevega peresa in Jermanovih udarnih izjav je nastala vrhunska drama, ki jo z veseljem vidim na odru, še raje pa si jo preberem.

Martin Kačur je delo, ki me navdihuje. Bodri me, naj vztrajam in se ne prepustim rutini. Vedno se trudim doseči zastavljeni cilj in se zavoljo njega tudi uprem. V sebi iščem Kačurjevo mladostno vnemo in upam, da me njegov zaton ne bo popeljal do razblinjenja mojih sanj.

Ivan Cankar je moj najljubši pisatelj, saj me vsa njegova dela nagovarjajo. Poleg tega mi je zelo všeč tudi roman Na klancu. Tudi to delo me motivira in spodbuja po klancu navzgor – do cilja. Brez težav rečem, da je bil Cankar car!

Lioenlla Costantini

Letos praznujemo Cankarjevo leto. Najbolj mi je ostala v spominu njegova pesniška zbirka Erotika, ki so jo v pisateljevih časih zažgali zaradi njene vsebine. Pesmi v njej so ljubezenske, opevajo nesrečno in minulo ljubezen. Motivi v zbirki so erotični, zelo so poudarjena čustva in telesnost, kar je bilo za tiste čase nekaj nespodobnega.

Zbirka velja za začetek obdobja, ki mu pravimo moderna. Všeč mi je zaradi ljubezenske tematike. Zbirko bi priporočala vsem, ki jih branje poezije zanima.

Hana Bratina

V branje priporočam Hišo Marije Pomočnice, ker se dotika tem, ki še vedno veljajo za tabuje. Mene je zgodba pretresla, zelo se me je dotaknila. Je precej drugačna od zgodb v drugih Cankarjevih delih.

Adrijana Berlot

Najbolj pri srcu mi je Cankarjevo delo Hlapec Jernej in njegova pravica, saj je odraz življenja Slovencev v tistem obdobju, hkrati pa lahko vlečemo vzporednice z današnjim časom, saj po svetu hodi še veliko hlapcev Jernejev, ki zaman iščejo svojo pravico.

Vesna Bajc

Mislim, da je njegovo najbolj zanimivo delo drama Pohujšanje v dolini šentflorjanski. V delu gre za konflikt med narodom in svobodnim posameznikom. Pohujšanje simbolizira njegovo umetnost, dolina šentflorjanska pa simbolizira Slovenijo. Mislim, da je problematika, ki je izpostavljena v delu, aktualna še danes.

Dijoneta Koca

Cankarjeva besedila so zelo pomembna za slovenski narod, saj zelo nazorno prikazujejo težave in hkrati vrline naroda. Čeprav je Cankar Hlapce napisal že na začetku 20. stoletja, je problematika v tem delu še danes zelo aktualna.

Zala Zbičajnik

Najbolj zanimive se mi zdijo Cankarjeve Vinjete .Še posebej me prevzema Epilog, v katerem napove prihajajočo smer, jo označi s svojevrstnim pomenom. Pri Cankarju mi ugaja to, da je ob prebiranju treba biti zbran, pripravljen na drugačnost in nevsakdanjost.

Ana Cukjati

Živel je v času, ko mene ni bilo, rodil se je 118 let pred tem, ko sem se rodila jaz, a napisal je brezčasne literarne umetnine, ki odsevajo probleme preteklosti, sedanjosti in zagotovo prihodnosti. V Hlapcih je brez dlake na jeziku opisal slovenski narod, ki je v tem pogledu še vedno enak, to pa je – kakor v drugih delih – naredil s takšnim besednim cvetličenjem, ki ga je zmožen samo pravi umetnik. Ivan Cankar – pisatelj, umetnik in neizmerno vreden (zagotovo več kot 10.000 tolarjev) Človek.