Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Po znanje v Goriško knjižnico Franceta Bevka

Avtorica članka: Ana Cukjati  (iz številke 1, oktober 2017)

5. september 2017, Nova Gorica V prvi številki revije Artepakt predstavljamo Goriško knjižnico Franceta Bevka, ki je osrednja splošna knjižnica na obmejnem območju. Čeprav ima sedež v Novi Gorici, se do nje radi zapeljejo tudi okoliški prebivalci. Ima tudi sedem krajevnih knjižnic, ne nazadnje pa si njeni člani gradivo lahko izposodijo tudi na bibliobusu.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je zagotovo največja osrednja splošna knjižnica na Goriškem, kar jo naredi za največjo zakladnico znanja tod okrog. Vanjo se zatekajo tisti, ki se želijo dokopati do najrazličnejših informacij, ki nam jih nudi številčno strokovno gradivo, pa tudi tisti, ki svoj prosti čas radi preživljajo s prebiranjem umetnostnih besedil, denimo romanov, dram in poezije, izposodijo si lahko tudi avdio in video material. Goriška knjižnica Franceta Bevka pa ni samo prostor za izposojo gradiva, ampak je tudi prostor najrazličnejših prireditev, kot so predstavitve knjig, predavanja in razstave. Prav tako v okviru knjižnice potekajo različni projekti, pred kratkim pa so odprli novo javno storitev, in sicer Mojstrovalnico, ki je na voljo v prvem nadstropju knjižnice in vključuje tihi glasbeni studio, 3D svinčnike, 3D skener in 3D tiskalnik. Storitev lahko uporabljajo vsi, ki imajo željo po ustvarjanju.

Knjižnica nekoč in danes

Zgodovina Goriške knjižnice Franceta Bevka sega v sredino 20. stoletja. »Ustanovljena je bila 18. januarja 1949, kar pomeni, da bomo kmalu praznovali 70-letnico nastanka. Zanimivo je, da kljub imenu knjižnica ni bila ustanovljena v Novi Gorici, ampak v Šempetru [pri Gorici] pod imenom Okrajna študijska knjižnica Gorica. Ime je kasneje spreminjala, zadnje in trenutno aktualno ime – Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica – je dobila po smrti Franceta Bevka, ko je tudi v dar prejela njegovo zapuščino,« pravi direktorica knjižnice Irena Škvarč. Danes imajo v knjižnici kar okrog 530.000 enot gradiva, ki pa ni na voljo samo v centralni knjižnici, ampak tudi v sedmih krajevnih knjižnicah, in sicer v Solkanu, Desklah, Kanalu, Renčah, Biljah, Braniku in Prvačini, ne nazadnje tudi v potujoči knjižnici, imenovani bibliobus. V centralni knjižnici je več oddelkov – v pritličju so oddelek za cicibane, oddelek za mladino in oddelek leposlovja za odrasle, v prvem nadstropju pa so oddelek za strokovno gradivo, ki je verjetno najobsežnejši, oddelek za periodiko in oddelek za domoznansko gradivo za posebne zbirke. »Na domoznanskem oddelku hranimo gradivo po naslednjih kriterijih: če knjiga opisuje naše kraje, če je avtor iz tega območja, če ima založba sedež na območju. Poleg domoznanstva hrani oddelek tudi posebne zbirke, v okviru oddelka je tudi Bevkova spominska soba,« pravi Irena Tul, zaposlena na domoznanskem oddelku. Po besedah direktorice v knjižnico dnevno pride nekje od 1.000 do 2.000 obiskovalcev. Na letni ravni jih naštejejo kar prek pol milijona, kar je zelo veliko. V času študija v knjižnico prihaja veliko študentov, da bi se učili ali si izposodili študijsko gradivo, pa tudi veliko knjižnih moljev, med katere spadajo tako zaposleni odrasli kot tudi upokojenci, pa tudi brezposelni.

Po informacije na splet ali v knjižnico?

V času internetne dobe informacij ne iščemo samo v knjižnicah, ampak se vse bolj zatekamo na splet. Nekateri pa se ne zavedajo, da niso vsi podatki, ki jih dobimo na spletu, relevantni, s čimer se strinja tudi direktorica knjižnice. V ta namen imajo poseben projekt Rastem z e-viri, prek katerega skušajo mlade naučiti, kateri spletni viri so kakovostni in katerih se je treba izogibati. Direktorica meni, da se z internetno dobo število obiskovalcev knjižnice ni zmanjšalo, saj se je pravzaprav spremenil le vir informacij – prej smo podatke iskali samo v tiskanem gradivu (knjige, revije, časopisi), zdaj pa se zatekamo tudi na splet. V knjižnici niso na voljo le knjige, ampak so članom na voljo tudi računalniki z zakupljenimi podatkovnimi zbirkami, ki so kakovosten in verodostojen vir informacij.

70 let Nove Gorice

Mesto vrtnic letos praznuje 70. obletnico in počastili so ga tudi v knjižnici, med drugim z ustvarjalno delavnico za otroke, lutkovno predstavo In nastala je Nova Gorica, s projektom Zgradili smo mesto in s čudovito časopisno razstavo Zgradili bomo novo Gorico!, ki je vključevala časopisne članke iz let 1947–1950.