V okviru projekta Agri-Knows prenašamo specifična znanja strokovnjakov o problematiki onesnaževanja okolja iz kmetijstva na mlajše generacije, dijake in učence osnovnih šol. Pri tem sodelujejo tudi učitelji srednjih šol, ki se pri svojem pedagoškem delu srečujejo z okoljsko problematiko. Posebno pozornost namenjamo mladim kmetovalcem, ki so sicer seznanjeni s problematiko onesnaževanja okolja, vendar pa nimajo dovolj znanj o razširjanju in pretvarjanju različnih onesnažil v okolju in njihovemu prehajajo iz kopenskega v vodni sistem in obratno. Tudi mladi, ki se strokovno šolajo za samostojno dejavnost s področja kmetijstva, nimajo dovolj izkušenj, so pa bolj dovzetni za pridobivanje novih znanj. Tako kot dodani vrednosti povečujemo njihovo ozaveščenost in kompetence glede varovanja okolja ter zdravja ljudi, s tem pa jim dajemo tudi boljšo osnovo za nadalnje šolanje in zaposlitev.

       CILJI PROJEKTA      PROJEKTNI PARTNERJI

     UTEMELJITEV PROJEKTA      UČINKI IN REZULTATI PROJEKTA