• Splošni cilj projekta je izobraževanje mladih za samostojno delo na področju kmetijstva. Usmerjeno je na varovanje in zaščito okolja in temelji na povezovanju institucionalnega znanja s praktičnimi aplikacijami. Splošni cilj projekta bo neposredno prispeval k uresničevanju specifičnega cilja programa “povečati konkurenčnost in razvoj na znanju temeljece družbe”, kot tudi “spodbujanje raziskav in inovacij, z namenom prispevati k razvoju znanja temelječega gospodarstva in okolja”.
• Cilji projekta so v skladu z Lizbonsko strategijo, ki si prizadeva izboljšati konkurenčnost območja na način, ki zagotavlja razvoj in zaposlitev prihodnjih generacij. Poleg tega si projekt prizadeva povečati čezmejni potencial na ravni poklicnega znanja ter krepitev sodelovanja na trgu dela.Prav tako pa so cilji projekta v skladu z Göteborško strategijo, ki vključuje pospeševanje cezmejne povezanosti in varstva okolja, z namenom trajnostnega razvoja. Prizadeva si za obravnavanje celovitega območja okolja z enotnim geografskim, kmetijskim in izobraževalnim potencialom s poudarkom na zaščiti in varovanju okolja.
• Tematika projekta je skladna s prioritetami nacionalnih dokumentov s področja varstva okolja (Zakon o varovanju okolja) ter dokumentov s področja kmetijstva (Uporaba dobre kmetijske prakse, Nitratna direktiva).
• Cilji projekta prispevajo k skupnemu razvijanju izobraževalnega potenciala v enotni čezmejni regiji, s ciljem ohranitve razvoja kmetijske dejavnosti na obeh področjih.
• Strateški cilj projekta pa je vključevanje ključnih dejavnikov in nosilcev znanja za razvoj na celotnem območju naravi prijaznega kmetijstva, ki temelji na uporabi znanstvenih rezultatov za aplikativne namene in pomeni neposreden prenos strokovnega znanja v prakso.
Sodelovanje ima pozitiven vpliv na prepoznavnost celotnega čezmejnega območja.


       DOMOV      PROJEKTNI PARTNERJI

     UTEMELJITEV PROJEKTA      UČINKI IN REZULTATI PROJEKTA