• čezmejno izvajanje skupnega interdisciplinarnega projekta za usposabljanje mladih na področju kmetijstva in okolja. S tem bi se spodbudilo izmenjevanje znanja in mobilnost tako raziskovalcev, strokovnih delavcev, kot tudi dijakov in učiteljev,
• oblikovanje dveh komplementarnih študij prenosa onesnažil (nutrientov, izbranih pesticidov ter antibiotikov) iz vodnega okolja v kopensko
ter iz kopenskega okolja v vodni ekosistem. Študije bodo tako vsebovale znanstvene rezultate glede mobilnosti onesnažil, kot tudi tveganja za človeka in okolje,
• izvedba dveh vzporednih mikrokozmos poskusov na srednjih šolah, kjer bomo vključili posamezne skupine dijakov v samostojno izvajanje poskusa,
• redno objavljanje poročil o primerih dobrih praks v kmetijstvu, s čimer bomo povečali zavedanje o pomenu dobrih kmetijskih praks, saj bodo te vsebovale podatke o zmanjšani uporabi različnih nutrientov in pesticidov v praksi,
• organizacija treh delavnic, na katerih bodo dijaki izmenjali pridobljeno znanje in predstavili dobljene rezultate,
• organizacija treh tehničnih dnevov, na katerih bodo dijaki predstavili samo raziskavo in dobljene rezultate,
• organizacija seminarja za učitelje naravoslovja, na katerem bodo dijaki in njihovi mentorji (strokovno osebje in raziskovalci) predstavili delo učiteljem drugih šol v regiji, kot model za pridobivanje kompetenc v sistemu vseživljenjskega neformalnega izobraževanja,
• organizacija treh naravoslovnih dni za osnovne šole, pri čemer bodo prvenstveno sodelovali dijaki ter predstavili pridobljene kompetence učencem na nižjem nivoju izobraževanja.


       DOMOV      PROJEKTNI PARTNERJI

     CILJI PROJEKTA      UTEMELJITEV PROJEKTA