Navdušujoča raznolikost: pogovori z goriškimi besednimi ustvarjalkami

Sodelujoče književnice: Nataša Konc Lorenzutti, Darinka Kozinc, Marija Mercina, Vida Mokrin Pauer, Maja Novak, Patricija Peršolja, Magda Reja, Anja Štefan, Maja Vidmar, Vita Žerjal Pavlin.

S književnicami so se pogovarjali: Kristina Bizjak, Ana Jarc, Zala Majhenič, Kristina Mavrič Zavnik, Miha Ožbot, Maja Pavlin, Meta Puc, Ariana Šuligoj, Julijan Vršnik, Vanesa Zaman, Maja Zuljan.

Zbornik uredila: Katja Mihurko Poniž in Nejc Rožman Ivančič.

Izdala: Univerza v Novi Gorici.
Oblikovanje: Vanja Mervič.
Koordinator e-izdaje: Aleš Vaupotič.
http://projects.ung.si/besedne-ustvarjalke
Nova Gorica, 2014.

Zbornik je nastal kot del projekta »Potujoči teksti, 1790–1914: transnacionalna recepcija del avtoric na evropskih obrobjih« (HERA Joint Research Programme Cultural Encounters »Travelling Texts, 1790– 1914: The Transnational Reception of Women’s Writing at the Fringes of Europe«).
Projekt je financiran iz 7. okvirnega raziskovalnega programa Evropske unije za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, št. dogovora o financiranju 291827. Projekt »Travelling Texts, 1790–1914« finančno podpira HERA Joint Research Programme (www.heranet.info), ki ga sofinancirajo AHRC, AKA, BMBF via PT-DLR, DASTI, ETAG, FCT, FNR, FNRS, FWF, FWO, HAZU, IRC, LMT, MHEST, NWO, NCN, RANNÍS, RCN, VR in Evropska skupnost (FP7 2007–2013) v okviru programa Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti.

Prenesi zbornik v formatu PDF Navdušujoča raznolikost: pogovori z goriškimi besednimi ustvarjalkami.

 

Creative Commons licenca
Navdušujoča raznolikost: pogovori z goriškimi besednimi ustvarjalkami by Katja Mihurko Poniž in Nejc Rožman Ivančič (ur.) is licensed under a Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International License.