Študentska revija Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici   » o reviji


Nazaj


Predavanje o solkanščini

Avtorica članka: Anika Velišček  (iz številke 2, april 2018)

V sredo, 15. novembra 2017, je v okviru predavanj pri Sociolingvistiki gospa Katarina Vuga predstavila svoje raziskave solkanskega govora, kakor so se zaokrožile v monografijah Soukan an Sukenci u sukenščini (2012) in Sukenščina še živi (2017).

Katarina Vuga, domačinka iz Solkana, je profesorica slovenščine, ki se je po upokojitvi začela ukvarjati s solkanščino. Zgodbe in besedje, zbrano na terenu, zapisuje v poenostavljeni transkripciji in jih ilustrira z zvočnimi posnetki, za zbiranje besedja pa skrbi tudi z rubriko Prepoznavanje solkanskih besed v Solkanskem časopisu. Predstavila nam je glavne značilnosti narečja in zanimive narečne besede. Ugotovili smo, da večine narečnih besed ne poznamo ali da v drugih primorskih narečjih pomenijo nekaj drugega. Z nami je delila tudi dragocene izkušnje s terena, ki nam bodo pomagale pri lastnih raziskavah narečja. Gospe Katarini Vuga se lepo zahvaljujemo za zanimivo in poučno predstavitev in upamo, da se kmalu spet srečamo in pogledamo sadove našega raziskovanja solkanščine.

Slika

Sukenščina se živi (Foto: Mateja Konič)

Slika

Soukan an Sukenci u sukenščini (Foto: Mateja Konič)