IZVEDENE AKTIVNOSTI            

17.12.2012 KONFERENCA

24.8.2013 - 29. 8. 2013
MEDNARODNO KMETIJSKO ZIVILSKI SEJEM V GORNJI RADGONI

12.10.2013 KONFERENCA: ONESNAZENOST TAL S TEZKIMI KOVINAMI IN METALOIDI


3.12.2013
DAN ODPRTIH VRAT NA BIOTEHNISKI SOLI NOVA GORICA

7.12.2013
DAN ODPRTIH VRAT - CERVIGNANO DEL FRIULI

15.12.2013
DAN ODPRTIH VRAT NA SEDEZU VISOKOSOLSKEGA ZAVODA P.D. AQUILEIA

15.4.2014
DOGODEK DAN ZEMLJE V CERVIGNANU

7.5.2014
VEGETARJANSKI FESTIVAL GORIZIA 2014

22.10.2014
ZAKLJUCNA KONFERENCA PROJEKTA 2014

OBJAVA CLANKA v CASOPISU ERSA - Notiziario ERSA

OBJAVA CLANKA V CASOPISU GORISKA

OBJAVA CLANKA - ACTA CHIMICA

OBJAVA CLANKA - POLETNA SOLA V ITALIJI

OBJAVA CLANKA - POLETNA SOLA V SLOVENIJI

OBJAVLJENI PRISPEVEK NA SLOVENSKIH KEMIJSKIH DNEVIH

UDELEZBA NA KONFERENCI: SLOVENSKI KEMIJSKI DNEVI

*Opis aktivnosti:*

- organizacija treh naravoslovnih dni za osnovne sole, pri cemer bodo prvenstveno sodelovali dijaki ter predstavili pridobljene kompetence ucencem na nizjem nivoju izobrazevanja,
- izvedba dneva odprtih vrat na srednjih solah (enkrat letno na vsaki srednji soli).

*Pricakovani ucinki in rezultati:*

- dodatno znanje osnovnosolcev o onesnazevanju okolja,
- osvescanje druzbe.

*Dodatni korektivni ukrepi:*

- spletna stran projekta, ki bo obiskana z 2000 zadetki mesecno,
- objavljenih pet prispevkov v lokalnih medijih,
- novinarska konferenca ob zakljucku poletne sole,
- objave rezultatov raziskovalnega dela v strokovnih revijah in na spletni strani projekta.