30.5.2013 PREDAVANJA UCITELJEM OSNOVNIH ŠOL IN SREDNJIH ŠOL
V okviru projekta Agri-Knows so bila predavanja za ucitelje naravoslovnih predmetov, biologije in kemije osnovnih ter srednjih sol. Seznanili so se s cilji in aktivnostmi, ki jih izvajajo vkljuceni projektni partnerji. Sledila je predstavitev o vrednotenju onesnazevalcev okolja s strani kmetijstva. Vsak od partnerjev tega projekta je imel tudi krajšo predstavitev svojih poskusov, raziskav in analiz.