16 - 21. 9. 2013 IZOBRAZEVANJE DIJAKOV
Od 16. - 21. septembra je potekal teden seminarjev v okviru projekta Agri-Knows. Ciljna skupina so bili studentje kemije - ITT Malignani 2000 - Cervignano del Friuli - in ucitelji. Prof. Maria Pia Coceano (ISIS Malignani) je predstavila splosne informacije o parametrih tal, ki so koristne za karakterizacijo zemlje. 19. septembra je prof. dr. Gilberto Bragato (CRA-RPP) skupaj z dijaki izvedel vzorcenje razlicnih tal na obmocju Palazzolo dello Stella e Gradisca. Sledilo je tudi predavanje o profilih tal v Furlaniji-julijski krajini.
Med tednom je potekal eksperimentalni del v Laboratoriju za raziskave. Dne 21. september sta Calvaruso Antonio in David Nicola predstavila rezultate, ki so jih dijaki pridobili v okviru izvedenega mikrokozmos poskusa s kromom in dusikom.