18.03.2013 POSTAVITEV KOLON
S pomocjo strokovnjakov s podrocja preucevanja dogajanj v tleh so na Biotehniški soli, Solski center Nova Gorica sestavili "kolone" za zemljo. Skozi to zemljo iz solskega posestva so spušcali razlicne koncentracije antibiotikov v dezevnici in ugotavljali, koliko kemicnih snovi ostane v zemlji ter koliko se jih spere z vodo v podtalje.