18.2.2013 PREDSTAVITEV PROJEKTA DIJAKOM
Na Biotehniški soli, Solski center Nova Gorica je potekala predstavitev projekta Agri-Knows dijakom drugega letnika naravovarstva, ki bodo sodelovali v vseh aktivnostih tega projekta.